Conditionering

De voorwaarden moeten kloppen.

Als omgevingsmanager ben je altijd verantwoordelijk voor de het creëren van de juiste condities en voorwaarden om een project te realiseren. Hierdoor zijn onze omgevingsmanagers onderscheidend in het coördineren van een op te stellen samenwerkingsovereenkomst, een verwervings-/onteigeningstraject, een planologische procedure of de kabel en leidingcoördinatie.

Projecten waar we de voorwaarden gecreëerd hebben voor de uitwerking.

  • Opstellen van een bestuursovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst Brug Ouder-Amstel
  • Opstellen bestuursovereenkomst NoFa Aansluiting A9
  • Begeleiding Bestemmingsplan Brug Ouder Amstel en Provinciaal InpassingsPlan N241b, AC de Graafweg
  • Ondertekende kavelruil Achtersteek N241
  • Begeleiding onteigeningsprocedure N241 en N247

Het succes van verbindend omgevingsmanagement ligt in de intrinsieke motivatie van het projectteam om oprecht nieuwsgierig te zijn naar wat er gebeurt of wat er leeft in de omgeving en op welke wijze een project goed kan worden verbonden met die omgeving. Door in een vroeg stadium goed contact te maken met de omgeving zijn we beter in staat de wensen en eisen aan te laten sluiten bij de doelstellingen van een project of gebiedsontwikkeling. We gebruiken hiervoor succesvol toegepaste methodieken zoals een Faseringsfilm [BIM], het BLVC-kader, het BLVC-protocol, de Afwegingsnotitie en het Stakeholdermanagementplan. Resultaat zijn projecten waar in samenwerking met de omgeving een gedragen plan wordt neergezet. Onderscheidend is dat we op een dieper niveau verbinding maken met die omgeving. Onderzoeken om deze voorwaarden te kunnen creëren doen we niet zelf, maar coördineren we.

Binnen de projecten is verkeersmanagement ook vaak een onderdeel waar we over adviseren. Ook verzorgen we de begeleiding ervan. Enkele voorbeelden van begeleiding van verkeersmanagement in projecten door onze omgevingsmanagers:

  • Inrichting dynamisch Verkeersmodel ArenA voor de gemeente Amsterdam
  • Inrichting dynamisch Verkeersmodel West-Friesland voor de provincie Noord-Holland
  • Inrichten statisch verkeersmodel Heiloo (aansluiting A9) voor de BUCH werkorganisatie
  • Inrichten statisch en dynamisch verkeersmodel Heiloo en Castricum voor de BUCH werkorganisatie

we werken samen met:

Monique Wassink