Projectmanagement

Samen creëren we vanuit de verbinding een mooiere leefomgeving. 

Het succes van verbindend omgevingsmanagement ligt in de intrinsieke motivatie van het projectteam om oprecht nieuwsgierig te zijn naar wat er gebeurt in de omgeving. En op welke wijze een project goed kan worden verbonden met die omgeving. Onze omgevingsmanagers werken vanuit die passie en dat merken bewoners en ondernemers in een gebied.

We beginnen bij de basis. En dat is de interne organisatie en het projectteam. We richten deze goed in en maken het eigenschap inzichtelijk. Zodra de basis op orde is, geeft dat rust. We benutten het talent en ervaring van de teamleden zo optimaal mogelijk: wij zetten de teamleden in hun kracht.

Gedurende het hele proces werken we nauw samen met onze (bestuurlijke) opdrachtgever. Onze samenwerking met de opdrachtgever creëert een geïntegreerde aanpak en een gezamenlijk gedragen resultaat. We staan voor kwaliteit en zijn trots op wat we samen doen.

Voor wie we het eerder deden