Omgevings­management

Door echt verbinding te maken met de bewoners en ondernemers komen we samen tot een gedragen plan.
Vanuit wederzijds respect voor elkaar.

Het succes van verbindend omgevingsmanagement ligt in de intrinsieke motivatie van het projectteam om oprecht nieuwsgierig te zijn naar wat er gebeurt in de omgeving. En op welke wijze een project goed kan worden verbonden met die omgeving. Onze omgevingsmanagers werken vanuit die passie en dat merken bewoners en ondernemers in een gebied.

Door in een vroeg stadium goed contact te maken met de omgeving zijn we beter in staat wensen en eisen aan te laten sluiten bij de doelstellingen van een project of gebiedsontwikkeling. We werken hierin risico-gestuurd en gebruiken hiervoor succesvol toegepaste methodieken zoals een Faseringsfilm [BIM], het BLVC-kader, het BLVC-protocol, de Afwegingsnotitie en het Stakeholdermanagementplan.

Resultaat zijn projecten waar in samenwerking met de omgeving een gedragen plan wordt neergezet. Onderscheidend is dat we op een dieper niveau verbinding maken met die omgeving. De manier waarop we dat doen lichten we graag toe in een persoonlijk gesprek met u.

Voorbeelden van verbindend omgevingsmanagement-projecten:

Herinrichting N241 AC de Graafweg
Reconstructie van Brug Ouderkerk (Voorbereidingsfase)
• Oplossen knelpunt Overweg Beverwijkerstraatweg Castricum
Diverse gebiedsontwikkelingen in Amsterdam (Houthavens, Oostpoort, ArenAPoort, Kop Zuidas, diverse gebiedsontwikkelingen Zuidelijke IJ-oevers)


Wij danken onze opdrachtgevers voor het vertrouwen