Participatie

Heldere afspraken en een transparant proces dragen bij aan het vertrouwen van betrokkenen. Persoonlijke communicatie en respect zijn sleutelwoorden in een geslaagd participatietraject.

Participatie en stakeholdermanagement vormen een belangrijk onderdeel binnen onze projecten. Daar gaat het ook vaak mis in projecten. Wij beginnen bij de basis. En dat is de interne organisatie en het projectteam. Zodra de basis intern op orde is, geeft dat rust. Die rust straalt af op de buitenwereld, de stakeholders en omwonenden. De verbinding met alle betrokkenen verloopt dan beter. Afspraken zijn transparant en worden vastgelegd en gedeeld, waardoor stakeholders en participanten vertrouwen krijgen in een zorgvuldig participatieproces.

Stakeholdermanagementplan
Na een uitgebreide analyse en inventarisatie van de stakeholders, komen we tot een gedegen plan. We werken graag samen en kijken waar we samen op kunnen trekken. Parallel daaraan wordt een participatie-plan gemaakt. We leggen plannen in een vroeg stadium voor aan omwonenden of een hele wijk. We onderzoeken voor wie het project gevolgen heeft. Wat verandert er voor omwonenden. Wie gaat er wat van merken? Afhankelijk van de grootte van de opdracht en de impact die het project heeft, werken we volgens een stappenplan, van de inventarisatie en analyse (waarin we belangen van participanten en stakeholders in kaart brengen) tot en met de uitvoering van het hele participatietraject.

Participatie

Participatie is gericht op het ontwikkelen van wederzijds vertrouwen en respect. Als die basis er is, draagt dit bij aan draagvlak voor de gemaakte keuzes. Wij geloven dat een participatietraject op maat met behulp van transparante en persoonlijke communicatie de sleutel is voor succesvol stakeholdermanagement. Door samen met de inwoners constructief in gesprek te gaan, ontstaan vaak betere oplossingen in de praktijk. Er komen vaak verrassende idee├źn naar voren vanuit verschillende invalshoeken.

Stappen en hulpmiddelen bij stakeholdermanagement en participatie

 • De basis voor elke participatie vormt een strategisch plan dat we in elk van de volgende stappen aanscherpen. Zo blijven we in elke stap in verbinding met de omgeving en voeren we de acties uit vanuit een plan. Met de GROW-methodiek houden we het overzicht
 • Aan de hand van een risicoanalyse en het issuemanagement verkrijgen we een compleet beeld van de stakeholders
 • We onderzoeken vooraf welke rol stakeholders hebben: meebepalen, meewerken, meedenken of alleen informeren (meeweten)
 • Met behulp van de de beschikbare methodes kunnen we de stakeholders een ”plek” geven in het krachtenveld
 • Kruispunt van vertrouwen en belangen om acties te bepalen (de systemische toepassing geeft toegang tot een diepere laag in het krachtenveld)
 • Op basis van deze stappen richten we het Stakeholdermanagementplan met concrete acties voor de korte termijn in
 • Met de beschikbare informatie formuleren we een overkoepelende communicatie boodschap
 • Daarna richten we de communicatie verder in met behulp van een communicatiekalender
 • We faciliteren het participatietraject met behulp van online participatie of stakeholderbijeenkomsten via Zoom of Teams
 • In online sessies maken we ook gebruik van de online samenwerkingstool Miro. Zo kan toch iedereen meedoen. Een mooie vervanging van het whiteboard of de flipover
 • Gedurende het gehele proces werken wij nauw samen met de (bestuurlijke) opdrachtgever

Onze opdrachtgevers

Ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit ut aliquam
purus. Enim ut sem viverra aliquet. Faucibus purus.