Integraal verkeersplan (IVP) voor Limmen-West

In december 2021 reageerde de gemeente Castricum op bezorgde bewoners van Limmen-West, die in ‘Het Avontuur’ hun zorgen over de groeiende verkeersdrukte hadden geuit. Dit leidde tot de oprichting van een gezamenlijk projectteam met als doel het ontwikkelen van een toekomstbestendig Integraal Verkeersplan (IVP).

Van maart tot juni 2022 werden stakeholders, waaronder bewoners, bedrijven en omliggende gemeenten, actief en persoonlijk betrokken via participatieavonden. Op basis van deze input en analyses werd een gedragen IVP opgesteld.

Het complexe vraagstuk van veranderingen en beperkte ruimte werd aangepakt met waardevolle bijdragen van de gemeenschap. Op 22 september 2023 werd het IVP unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad, waardoor Limmen-West nu beschikt over een robuust en toekomstbestendig verkeersplan.

Het succes van het project benadrukt de effectieve samenwerking tussen bewoners, bedrijven en lokale overheden, waarbij gezamenlijk is gewerkt aan een veilige en efficiƫnte verkeersafwikkeling in Limmen-West.

Werkzaamheden

  • Omgevingsmanagement
  • Participatietraject

Opdrachtgever: Gemeente Castricum