Omgevings­management in grootstedelijke gebieds­ontwikkeling Amsterdam

Vanaf 1999 zijn onze medewerkers een partner van de gemeente Amsterdam om het omgevingsmanagement tijdens de realisatiefase te verzorgen om in grootstedelijke gebiedsontwikkelingen. Deze gebiedsontwikkelingen kennen veelal een bouwperiode van meer dan 10 jaar en de inwoners van deze gebieden moeten in die periode een prettige LEEFomgeving ervaren.

Focus op de LEEFomgeving

Onderscheidend zijn we in de analyses om in elke fase van de gebiedsontwikkeling de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid te kunnen garanderen. Een methode die we hiervoor gebruiken is de koppeling van de inrichting van het gebied met een (primavera-)planning (Project Houthaven). Hierdoor ontstaat een Faseringsfilm die prima ingezet kan worden om LEEFbaarheidsanalyses te doen (hoe is de LEEFbaarheid van elke inwoner per fase in de gebiedsontwikkeling) en Scenario-analyses te kunnen doen (stel dat een deel van een gebied pas later ontwikkeld wordt, hoe houden we het gebied toch LEEFbaar).

Werkzaamheden

  • Houthaven
  • Kop Zuidas
  • Arenapoort (Bijlmer-ArenA)
  • Oostpoort (Oostergasfabriek)
  • Westerdokseiland
  • De Rietlanden
  • Oostelijke Handelskade
  • De hallen
  • De Rietlanden
  • CZAN

In deze gebieden is het Omgevingsmanagement door een medewerker van LEEFOM uitgevoerd of geadviseerd op welke wijze dit het best ingericht kan worden. Methodieken zoals Faseringsfilm, BLVC-protocol, BLVC-kader, tijdelijk beheer openbare ruimte, scenario-analyses, bouwcoördinatie worden ingezet.

Opdrachtgever: gemeente Amsterdam