Omgevings­­­management reconstructie brug Ouderkerk aan de Amstel

De reconstructie van Brug Ouderkerk aan de Amstel kenmerkt zich door vergroting van de ruimtelijke inrichting en het ruimtelijk beslag van de bestaande historische brug. Het creëren van nieuwe fiets- en autoroutes maakten dat het gesprek met de omgeving intensief gevoerd moest worden.

Samenwerkingsovereenkomst met gemeente en regio’s

Brug Ouderkerk aan de Amstel ligt op een centraal punt in de regio op de grens van twee gemeentes, op een dijk, over een rivier en midden in een historisch centrum dichtbij Amsterdam. Door een zorgvuldig participatietraject kon de samenwerkingsovereenkomst binnen een kwartier door vijf partijen in het bestuurlijk overleg bekrachtigd worden.

Werkzaamheden

Door de Provincie Noord-Holland is namens Ingenieursbureau SWECO het Omgevingsmanagement in de voorbereidingsfase verzorgd. Methodieken als Afwegingsnotitie landschappelijke inpassing, verwerving, KESsies, Kruispunt van Vertrouwen en Belangen zijn succesvol ingezet.

 

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland