Ontwikkeling glastuinbouwlocatie PrimA4a, bij Schiphol

De ontwikkeling van de glastuinbouwlocatie PrimA4a, langs de A4 bij Schiphol is in 1e instantie vlot getrokken en later afgebouwd. Uiteindelijk bleek het gebrek aan ruimte de bottleneck voor glas in dit deel van de randstad. Overheden hebben de ambities voor glastuinbouw losgelaten. Er is geholpen het ontwikkelbedrijf in goed overleg met betrokken overheden in 2021 te kunnen beëindigen. Het gebied wordt nu niet meer gezien als een plek voor glastuinbouw doordat andere economische krachten in dit gebied ruimte hebben kregen. De relatie met financiers, overheden, de luchthaven, de elektriciteit- en gasleveranciers en de specifieke wensen van de glastuinbouwondernemers vroegen om een veelzijdige en actieve benadering. Diverse grote tuinders hebben zich met succes gevestigd in het gebied ondanks belemmeringen die naar voren kwamen.

Een mooi voorbeeld van de vertaling van beleidsambities ‘’ontwikkeling Greenport’’ naar concrete bedrijfsvestiging en de realisatie van een glastuinbouw-omgeving met goede voorzieningen.

Werkzaamheden

  • Projectleiding en omgevingsmanagement

Opdrachtgever: BNG Bank