Stedelijke herontwikkeling Verdevista Meerburg in Leiden

Langs de A4 is een kantoor- en woonlocatie ontwikkeld met een gemengde woon-, werk- en winkellocatie in het stedelijk weefsel van Leiden. De afronding loopt parallel met de verbreding van de A4. Dit langdurige project kende veel uitdagingen in gebiedsontwikkeling en vastgoedontwikkeling, mede door milieubeperkingen en een compact plangebied. Het omgevingsmanagement bestond uit draagvlak creƫren met betrokken omwonenden en de voetbalvereniging die verplaatst moest worden en de aansturing van de planologische procedures. Voor de afstemming met de overheden was creativiteit en juridische strategie nodig om verder te komen. Ondanks de wisselende planologische kaders, zijn er sterke marktpartijen aan boord gekomen voor de bouw van woningen en voorzieningen. Met behulp van de nodige flexibiliteit, doorzettingsvermogen en vasthoudendheid is succesvol de eindstreep bereikt, doordat investerende partijen met elkaar in verbinding bleven.

Werkzaamheden

  • Projectbegeleiding en omgevingsmanagement
  • Samenwerken en onderhandelen (lokale) overheden (gemeente Zoeterwoude)
  • Planologie

Opdrachtgever: Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg