De training is bedoeld voor professionals die zich oriënterend willen verdiepen in het vak van omgevingsmanagement en de vertaling willen maken naar hun eigen praktijk binnen ruimtelijke en infrastructurele projecten. De ervaring leert dat er vaak een mix aan deelnemers is: project- en programmamanagers, projectleiders en adviseurs. Doel is deze groep snel op professioneel niveau te brengen en kennis en achtergrond mee te geven. Een ander belangrijk onderdeel van de training is het delen van kennis en ervaring. Hierdoor ontstaat in twee dagen teamsynergie in de praktijk – deze ervaring is de basis voor verbindend omgevingsmanagement. Het programma luidt:

Dag 1:

 • Introductie (Strategisch) Omgevingsmanagement
 • Het verbinden van het project met de omgeving
 • Omgaan met Standpunten/Issues en Belangen; Mutual Gaines Approach in de praktijk
 • Stakeholderanalyse en vertaling naar Stakeholdermanagement

Dag 2

 • Bewonersparticipatie en de participatieladder
 • Omgevingswet en het begeleiden van het proces Ruimtelijke Ordening door aansturen op ontwerpafwegingen – stabiel maken scope
 • Communicatiemiddelen, communicatieplan en -planning
 • Van communicatie naar verbinding – ‘creëren’ van rapport met de omgeving
 • De kracht van intentie

Data:

 • 25 en 26 maart 2024
 • desgewenst wordt de training in-company op maat gemaakt op een moment dat het u schikt

Aantal deelnemers: maximaal 12
Locatie: regio Haarlem (precieze locatie volgt)

Trainers: Jolien en Rob

Kosten: € 785,- exclusief BTW (2 dagen)

Voor wie? Professionals die zich oriënterend willen verdiepen.