In Limmen West wordt een groot aantal woningen gebouwd. Dit betekent iets voor de verkeerstromen in het Noord Hollande dorp. 
Vanwege de grote belangstelling vonden er de afgelopen weken, onder leiding van Rob Jongenburger, twee bewonersavonden plaats waarin de bewoners van Limmen West hebben kunnen meedenken over het Intergaal Verkeersplan (IVP) Limmen West.

Door het vele vooronderzoek dat het bewonersinitiatief Het Avontuur heeft gedaan, was vooraf al veel duidelijkheid over de knelpunten binnen de wegenstructuur. Dit was dan ook een mooi startpunt om samen met de bewoners de toekomst in te kijken en oplossingsrichtingen vorm te geven. Beide avonden zijn zeer geslaagd en hebben veel inspiratie opgeleverd voor het IVP.

LEEFOM adviseert de gemeente Castricum in het opstellen van het IVP. Daarnaast organiseert LEEFOM de bewonersavonden t.b.v. de participatie, zodat er uiteindelijk een beleidsplan ligt die gedragen wordt door de gebruikers van de leefomgeving Limmen West.