“Vaak zegt met ‘we zijn niet gehoord’, maar lees: we hebben onze zin niet gekregen.” Dat zegt een ambtenaar in onderstaand artikel over de bezwaren op woningbouwprojecten.

Uit onderzoek van het Nederlands Dagblad en Binnenlands Bestuur BV blijkt dat vier op de vijf gemeenten te maken krijgt met bezwaren vanuit buurtbewoners, vaak vanuit zorgen over uitzicht, verkeersoverlast, privacy en parkeerruimte. Dit heeft in de meeste gemeenten een vertraging van een tot twee jaar tot gevolg.

Deze uitspraak deed een bewonersgroep na afloop van een project dat wij onlangs hebben afgerond:

“Zijn al onze wensen overgenomen? Nee. Is er goed naar ons geluisterd? Ja.”

Samen hebben we de presentatie van de resultaten van de participatie aan de bewoners en raadsleden verzorgd.

Hoe we dit doen?

Samen met de opdrachtgever verhelderen we de projectopgave, richten het projectteam en het eigenaarschap goed in, stellen duidelijke kaders en zijn transparant en betrouwbaar gedurende het project.

Vanuit de rust die we hiermee creëren ontstaat een respectvolle relatie met die omgeving en draagvlak voor het project. De inwoner voelt zich gehoord en gezien; dat straalt af op het imago van de opdrachtgever, voorkomt faalkosten en, in dit geval extra belangrijk, beperkt planningsrisico’s.
Dat heeft het afgelopen half jaar geleid tot drie unanieme raadsbesluiten.

Stel je voor wat het zou kosten aan tijd en geld als dit huiswerk opnieuw gedaan moest worden.

Minister Hugo de Jonge noemt in zijn reactie op dit onderzoek “bezwaar maken volkssport nummer één”. LEEFOM zegt, laten we van verbinden volkssport nummer één maken en een respectvolle relatie opbouwen met de omgeving.

Lees hier het volledige artikel.