21 en 22 april jl. heeft LEEFOM de basistraining (strategisch) omgevingsmanagement mogen geven aan het team van Westvast BV. Hierbij werd onder leiding van trainer Rob Jongenburger ingezoomd op belangrijke onderwerpen binnen het omgevingsmanagement, zoals de verbinding met de omgeving, participatie, issuemanagement, stakeholdersmanagement en conditionering. Dit werd naar de praktijk vertaald door de nieuwe werkmethode in de Omgevingswet te gebruiken bij een actuele casus van Westvast. Daarnaast is er ook door ieder aan een stukje zelfkennis gewerkt.

Op een inspirerende en zonnige locatie in Ermelo werd er gedurende de tweedaagse cursus dieper ingezoomd op het thema omgevingsmanagement. Zo zijn de deelnemers onder andere bezig geweest met het omgaan met verschillende belangen, de participatie ladder maar ook het doorlopen van het neurologisch systeem. Deze theorie werd dan gekoppeld aan een actieve bezigheid, zoals de X/Y game of het spiegelen van andermans gedrag.

Basistraining (strategisch) omgevingsmanagement voor het hele team van Westvast BV, gegeven bij de Heerlijckheid van Ermelo.

Naast het vertalen van theorie naar de praktijk, leerden de deelnemers ook veel over zichzelf en hun collega’s, bijvoorbeeld door het fysiek uitvoeren van de DISC-test. “Het was erg leerzaam om de DISC-test fysiek uit te voeren met mijn collega’s. Door het zien van ieder zijn kleur (rood, geel, blauw of groen) heb ik mijn collega’s nog beter leren kennen, maar daarnaast weet ik nu ook beter hoe ik ze het beste kan benaderen,” aldus Robin Adriaanse van Westvast.

Rob Jongenburger begeleidde de basistraining (strategisch) omgevingsmanagement vanuit zijn jarenlange ervaring in training en coaching. Hierbij was Monique Wassink ter ondersteuning, wat voor een waardevolle en volledige aanpak zorgde.

Ook geïnteresseerd in het volgen van de basistraining (strategisch) omgevingsmanagement in het kader van de nieuwe Omgevingswet? Lees hier meer.